Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 09.02.1995
Fremsatt av: John-Arne Balto (Sp)
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 15.02.1995 av helseminister Werner Christie

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Indre Akershus Blad meldte 6. februar 1995 at det strømmer ut 1 800- 2 000 liter vann i timen fra et borehull i fjellet i Himdalen i Aurskog- Høland, hvor det skal bygges et deponi for radioaktivt avfall.

Hvordan vil miljøvernministeren vurdere en situasjon hvor undersøkelsene konkluderer med at det er betydelige grunnvannsressurser i området, med vannførende sprekkesoner i nærheten av det planlagte lokaliseringsstedet?" (Tatt opp av John-Arne Balto)


Les hele debatten