Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til samferdselsministeren

Datert: 06.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): "Frå Telenor Media ligg det føre ei innstilling om å legge ned opplysningssentralen i Seljord.

Meiner statsråden at dette i så fall er i tråd med St.meld. nr. 67 for 1991-92 og Stortingets vedtak om ein distriktsmessig profil i juni 1994, og kva kan statsråden gjere for å hindre ei eventuell nedlegging i Seljord?"


Les hele debatten