Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 07.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Telenor planlegger å legge ned flere opplysningssentraler. Dette er i strid med Stortingets intensjoner da Televerket ble omdannet til AS. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet sier i innstillingen at "en må søke å unngå at effektivisering fører til økt arbeidsløshet".

Mener statsråden Telenors planer harmoniserer med Stortingets forutsetninger, og vil han gripe inn overfor Telenor for å hindre at disse viktige arbeidsplassene forsvinner?"


Les hele debatten