Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 07.05.1997

Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 14.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): Det fraktes så store mengder drivstoff i tankbiler etter til dels dårlige veger i Nordland, at det må anses som en sikkerhetsrisiko og et miljøproblem.

Ser statsråden noen tiltak som kan bedre denne situasjonen?


Les hele debatten