Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 09.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Har statsråden pålagt NSB å utarbeide investeringsplaner for 1996 uten at ekstrasatsingen er med, og i så fall, med hvilken hjemmel har dette skjedd?"


Les hele debatten