Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.02.1995
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 15.02.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Medfører det riktighet at satsene for hovedfagsavskrivning blir redusert for 1995, i strid med forutsetninger fra et flertall i Stortinget, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1994-95?"


Les hele debatten