Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 09.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "10. juni 1994 bad Stortinget om at departementet måtte arbeide ut ei tilleggsmelding til St.meld. nr. 42 for 1993-94 om den rolle og finansiering nærkringkastinga skal ha i framtida.

Vil statsråden sjå til at styresmaktene ikkje grip inn med politimakt mot lokal-TV, slik Statens medieforvaltning trugar med, men let selskapa få vera i fred inntil meldinga er handsama i Stortinget?"


Les hele debatten