Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til finansministeren

Datert: 08.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): "I loven om skatt på verk og bruk er der enkelte uklarheter blant annet om hva som er et tettsted. Det er blitt ytterligere forvirringer etter den såkalte "Evje-dommen" som har ført til at flere kommuner har måttet ta budsjettet opp til ny behandling.

Vil statsråden medvirke til en klarere utforming av loven, slik at ikke alle kommuner må ha avklaring i rettsapparatet for å få fastlagt skattegrunnlaget?"


Les hele debatten