Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 09.02.1995
Fremsatt av: Sonja Irene Sjøli (H)
Besvart: 15.02.1995 av helseminister Werner Christie

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Da obligatorisk jordmortjeneste ble vedtatt, sa helseministeren at gravide kunne velge mellom helsestasjon med jordmor/lege og privatprakti- serende lege med ansatt jordmor. I Stavanger er et samarbeid mellom 20 leger og jordmødre i ferd med å rakne på grunn av uklare forhold ved bruk av konsultasjonstakst.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre ordninger som ivaretar den gravides valgfrihet?" (Tatt opp av Sonja Sjøli)


Les hele debatten