Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til justisministeren

Datert: 07.05.1997
Besvart: 14.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): I Svalbardposten karakteriserer assisterende sysselmann et navngitt medlem i Svalbardrådet som «ekstremistisk» og «uredelig» i den pågående debatten om lokaldemokrati og praktisering av hytteforskriftene på Svalbard. Ordbruket bidrar neppe til godt samarbeidsklima mellom lokalbefolkningen og embetsverket i Longyearbyen.

Mener statsråden at slikt ordbruk er høvisk tale, og kan hun bidra til at slikt utgår i embetsverkets vokabular i debatten om lokal innflytelse og demokrati på Svalbard?


Les hele debatten