Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til helseministeren

Datert: 09.02.1995
Fremsatt av: Jan Tore Sanner (H)
Besvart: 15.02.1995 av helseminister Werner Christie

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): "Stortingets bevilgninger til informasjonsvirksomhet for å forebygge uønskede svangerskap omfatter opplysninger på bred basis om prevensjon, samliv, ansvar og abort.

Kan helseministeren bekrefte at organisasjonen Livsrett og Menneskeverds informasjonsarbeid ikke ekskluderes fra disse bevilgningene, ved at Statens helsetilsyn definerer for ensidige rammer i forhold til Stortingets inten- sjoner?" Tatt opp av Jan Tore Sanner


Les hele debatten