Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Er det rett slik det framgår i ein artikkel i VG 1. februar 1995 at Forsvaret har "lagra" store mengder PCB på Jan Mayen, og kva vil i så fall Forsvaret gjera for å rydda opp i desse tilhøva?"


Les hele debatten