Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 31.01.1995
Besvart: 15.02.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Etter at Arbeidstilsynet har avdekket sterkt kritikkverdige forhold i en del useriøse bedrifter i hotell- og restaurantbransjen, har bransjen selv gått ut med positive signaler om at den ønsker å rydde opp i forholdene. Det påpekes imidlertid at myndighetene bør reagere mer effektivt overfor useriøse virksomheter og at lovverket bør skjerpes.

Hvilke tiltak kan være aktuelle for å følge opp bransjens signaler?"


Les hele debatten