Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 02.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Invest in Norway, ei avdeling i Statens nærings- og distrikts- utviklingsfond, har som mål å trekkja utanlandske investorar til Norge. Dei har nå gått ut til fleire fylke for å få ei kartlegging av forekomstar av industrimineral og stein med tanke på engelske investorar.

Korleis meiner statsråden dette samsvarar med styrking av norsk eigar- skap i næringslivet?"


Les hele debatten