Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 09.02.1995
Besvart: 15.02.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning har granska eventuell vekst og auka sysselsetting i små og mellomstore bedrifter. Granskinga syner at det er eit fåtall små og mellomstore bedrifter som har potensiale for vekst og sysselsetting. I lengre tid har det politisk vore peikt på at det er i dei små og mellomstore bedriftene vi har denne veksten.

Kva kan gjerast for å få auka sysselsetting i desse bedriftene?"


Les hele debatten