Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til utenriksministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Russiske myndigheter planlegger ifølge Aftenposten å lagre opptil 200 reaktorer fra opphugde atomubåter i en sjøtunnel i Arabukten på Kola, ca. 10 mil fra Norge.

Er Utenriksdepartementet informert om den forestående lagringen, og kan Norge kontrollere at lagringen er miljømessig forsvarlig?"


Les hele debatten