Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til utenriksministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "NATO har gjort vedtak om utvidelse østover med land som var med i den oppløste Warszawa-pakten. Norge har vært med på dette vedtaket uten reservasjoner.

Mener statsråden at en slik utvidelse som fører til at NATO får felles grense med Russland, bidrar til å sikre fred, sikkerhet og stabilitet i Europa?"


Les hele debatten