Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En bløff iscenesatt av to kjente storforbrytere resulterte i at de til sammen fikk utbetalt over 200 000 kroner i lønnstilskudd til bordell- virksomhet fra Arbeidsformidlingen. Oslo Børs hadde i store avisoppslag advart mot det ansvarlige selskapet.

Hva slags kontrollrutiner muliggjør en slik skandale, og hvilke tiltak vil statsråden bidra med for å bedre forholdene?"


Les hele debatten