Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til miljøvernministeren

Datert: 17.02.1995
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 22.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ifølge NSBs planer skal det gå 715 tog i døgnet gjennom Gamlebyen. Godstransporten blir doblet. Det er planer om at NSB for framtida skal bli et slags utvida t-banenett i Østlandsområdet. Tett ved jernbanelinja går Schweigaardsgate som statsråden åpnet som miljøgate. Gamle Oslo er proklamert som miljøby.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å stoppe raseringa av miljøet i Gamle Oslo?"


Les hele debatten