Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 15.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): "Den nye Nordhordlandsbrua hindrar store båtar å ta seg inn til Stormøllen på Vaksdal.

Vil departementet ta initiativ til å klargjere den alternative seglings- leia gjennom Bogøystraumen, i tråd med framlegget frå fylkeskommunen og dei føresetnader som låg til grunn for Stortinget sitt vedtak om bygging av flytebru?"


Les hele debatten