Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Vi opplever en økende grensehandelslekkasje til Sverige. Med de høyeste drivstoffavgifter i Europa og fordi det er store prisforskjeller til fordel for nordmenn som handler i nabolandet, utgjør bensin alene 51 % av denne lekkasjen. Derfor har Bilbransjeforbundet og NAF kjørt en felles aksjon kalt NOK ER NOK med underskriftslister ved landets bensinstasjoner.

Vil statsråden imøtekomme bensinforhandlerne og forbrukernes krav om redusert bensinavgift?"


Les hele debatten