Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til justisministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av justisminister Grete Faremo

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "På hvilken måte vil statsråden sikre barn mot overgrep fra sikringsdømte psykisk utviklingshemmede?"


Les hele debatten