Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (Uavh) til barne- og familieministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (Uavh): "I en dom i Bjugn-saken blir det rettet flengende kritikk mot Barne- ombudet for hans rolle i saken.

Vil statsråden på denne bakgrunn vurdere Barneombudets stilling, eller foreta seg noe for å hindre at han fortsetter å misbruke sin posisjon?"


Les hele debatten