Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til helseministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av helseminister Werner Christie

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Østfold sentralsykehus har igangsatt et prosjekt for screening for diabetisk retinopati. Ved å ta i bruk ny teknologi som gjør at pasienten ikke behøver å være i direkte kontakt med legen, avslår departementet at takstsystemet skal brukes selv om dette gir samfunnsøkonomiske gevinster.

Vil helseministeren vurdere om denne aktiviteten kan honoreres fra trygden?"


Les hele debatten