Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til administrasjonsministeren

Datert: 16.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Da Odelstinget sist høst behandlet endringene i arbeidsmiljøloven og vedtok sterke begrensninger på bruk av midlertidige ansettelser, bekreftet kommunal- og arbeidsministeren at reglene for statlig virksomhet skulle bringes på linje med øvrige sektorer.

Når vil Regjeringen følge opp dette med forslag til endringer i tjenestemannsloven for å sikre likt regelverk og lik praksis både for staten og arbeidsgivere som kommer inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser?"


Les hele debatten