Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 17.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Ifølge Aftenposten 15. februar 1995 har Regjeringa innført ny instruks for departementa si praktisering av lov om offentlegheit i forvaltninga. Gunnar Gran, generalsekretær i Norsk Presseforbund, karakteriserer instruksen slik: "Regjeringa demonstrerer her en beklagelig motvilje mot å gi offentlig- hetsprinsippet en sjanse."

Meiner statsråden at endringane frå 1. januar 1995 medfører meir openheit?"


Les hele debatten