Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Datert: 14.02.1995
Besvart: 22.02.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "I Stortingets spørjetime 23. mars 1994 sa sosialministeren i eit svar til underteikna mellom anna: "Vinmonopolet vil bli videreført i hovedtrekk som i dag." I eit innslag i Dagsrevyen 13. februar 1995 gjorde sosial- ministeren det klart at Regjeringa oppgir Vinmonopolet sitt import- og engrosmonopol.

Meiner statsråden det er samsvar mellom desse to utsegnene?"


Les hele debatten