Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 22.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Ifølgje media går arbeidsløysa blant innvandrarar opp. Dette skjer medan den generelle arbeidsløysa her i landet er på veg nedover. Dette kan tyda på at folk med framand kulturbakgrunn er i ferd med å verta stengt ute frå den norske arbeidsmarknaden.

Kan kommunal- og arbeidsministeren gjera noko for å motverka dette?"


Les hele debatten