Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Det er valg til kommunestyrer og fylkesting til høsten. Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 1991 gikk kvinnerepresentasjonen tilbake. Fortsetter en slik trend vil mange kommuner ikke følge likestillingsloven. De politiske partiene har en viktig oppgave å gjøre i denne sammenheng.

Hva kan gjøres fra statens side for å bidra til økt kvinnerepresenta- sjon?"


Les hele debatten