Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til miljøvernministeren

Datert: 01.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Når og på hvilken måte vil miljøvernstatsråden engasjere seg for å finne ei god og varig løsning på de miljøproblema som økende jernbanetrafikk skaper for dem som bor i nærheta av jernbanespora på Oslos østkant?"


Les hele debatten