Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til miljøvernministeren

Datert: 09.05.1997
Besvart: 14.05.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Store deler av strandsonen rundt Svalbard og langs norskekysten er sterkt forurenset av uorganisk søppel. Skipsavfall som blir kastet på sjøen sør i Nordsjøen, havner til slutt i nordområdene på grunn av Golfstrømmen. Forurensningen tyder på at mange redere ikke etterkommer regelverket for avfallsbehandling.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å begrense forsøpling fra skip?


Les hele debatten