Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 02.03.1995
Fremsatt av: Martin Stavrum (Sp)
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 08.03.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Mange norske kommuner står foran store investeringer for å være i stand til å levere drikkevann som tilfredsstiller EØS-regler. Kostnadene dette medfører må betales av innbyggere og næringsliv gjennom kraftige økninger av kommunale vannavgifter.

Vil statsråden gå inn for å innføre en statlig tilskuddsordning som kan gi bedre fordelingseffekt på kommunenes kostnader og virke som en stimulans til å arbeide for bedre vannkvalitet?" Tatt opp av Martin Stavrum


Les hele debatten