Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Datert: 02.03.1995
Fremsatt av: Hilde Bergebakken (SV)
Besvart: 08.03.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Etter at NSB la ned godstrafikken på Rørosbanen nord for Koppang, har godstransporten på vei økt kraftig gjennom Østerdalen. På strekningen Alvdal-Ålen er potensialet for godstrafikk på tog dårlig utnyttet fordi NSB ikke følger opp.

Hvordan vil statsråden sikre at Rørosregionen og Nord-Østerdal skal få et fleksibelt, godt og miljømessig riktig godstransporttilbud i framtiden?" Tatt opp av Hilde Bergebakken


Les hele debatten