Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Ifølge Dagbladet 3. februar 1995 varsler avslaget på søknaden om å opprette en muslimsk grunnskole, en innstramning av privatskoleloven.

Hva er statsrådens begrunnelse for avslaget, og vil statsråden nå foreslå en innstramning av privatskoleloven for å kunne stoppe andre alternative skoler?"


Les hele debatten