Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "I dagens lærebøker i samfunnskunnskap for den vidaregåande skulen er det lite informasjon og opplysningar om det norske forsvaret. Dette er eit stort sakn for både elevar og lærarar.

Kva vil statsråden gjera for å imøtekoma ynskjet om informasjon om Forsvaret i lærebøker?"


Les hele debatten