Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I St.meld. nr. 41 for 1991-92 ble unge toppidrettsutøvere sikret mulighet for å kombinere utdanning og idrett.

Er det mulig innenfor rammen av Reform 94 at toppidrettsutøvere blir sikret denne rettighet, og at de to toppidrettsprosjektene ved Wang Handels- skole og Gymnas og Norges Toppidrettsgymnas sikres de nødvendige ramme- betingelser også for framtiden?"


Les hele debatten