Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Siden 1988 har Lions Quest Foundation Norway sammen med Rusmiddel- direktoratet arbeidet med innføring av det holdningsskapende undervisnings- opplegget: "Det er mitt valg", i 4. - 6. klasse. Programmet finansieres av stiftelsen og Lions. Nå arbeides det med å tilby programmet for 1. - 3. klasse, men det forutsetter offentlig medvirkning.

Vil statsråden sørge for at Lions Quest Foundation får nødvendig støtte slik at programmet kan bygges ut?"


Les hele debatten