Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge VG 23. februar 1995 fikk en 37-årig kvinne avslag på søknad om opptak til sykepleiestudiet fordi hun hadde et fullstendig vitnemål fra videregående skole som gjør at hun ikke kan taes opp på gunnlag av poeng for alder, yrkespraksis og fire minstekravsfag. Ved stryk i et fag ville hun kommet inn.

Hva mener statsråden om fornuften i slik praktisering av ulike opptaksregler?"


Les hele debatten