Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge Aftenposten 21. februar 1995 fremgår det av en forskergruppe- rapport at de tradisjonelle kjønnslinjene i gutters og jenters valg av yrkesutdanning preger fordelingen på grunnkurs i inneværende skoleår under Reform 94.

Vil statsråden vurdere spesielle tiltak i forhold til rådgivnings- tjenesten i grunnskolen for om mulig å endre denne utvikling?"


Les hele debatten