Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til finansministeren

Datert: 24.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "På Verdensbanken og IMFs årsmøte 4.-6. oktober 1994 ble det fra britisk side foreslått å selge ut om lag 10% av IMFs gullbeholdning som skulle brukes til lettelser i de fattige u-landenes gjeldsbyrde.

Støttet Norge dette forslaget, og kan finansministeren bekrefte at Norge vil støtte forslaget når det på ny behandles på det forestående møtet i Verdensbanken og IMF?"


Les hele debatten