Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til finansministeren

Datert: 27.02.1995
Besvart: 08.03.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Skattedirektoratet har bestemt at skogsmaskiner skal være fritatt for investeringsavgift. Utstyr som brukes med lavere mekaniseringsgrad er belagt med investeringsavgift. Skattedirektoratets vedtak innebærer derfor en klar favorisering av skogsmaskiner. Resultatet er redusert sysselsetting i skogbruket, og ubotelig skade på natur og kulturminner.

Vil finansministeren bidra til å ta miljø- og sysselsettingshensyn gjennom å sørge for at skogsmaskiner ilegges investeringsavgift?"


Les hele debatten