Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 23.02.1995
Fremsatt av: Øyvind Vaksdal (FrP)
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Operativt personell ved flere politikammer og lensmannskontor er satt opp med tohånds skytevåpen av typen SLK (selvladerkarabin) fabrikkert i 1944. Våpnene har store problemer med funksjoneringsfeil, og blir av politi- tjenestemenn regnet som upålitelige og farlige.

Vil justisministeren gå inn for at disse farlige våpnene blir tatt ut av tjeneste og erstattet med mer moderne tohånds skytevåpen?" Tatt opp av Øyvind Vaksdal


Les hele debatten