Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 01.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Oslo kommune og Institutt for samfunnsmedisin med førsteamanuensis Berthold Grunfeld og professor Kjell Noreik vil kartlegge flyktningers bruk av offentlige stønadsmidler. Hensikten er å få en oversikt over antallet flyktninger som er avhengig av trygd og hvorfor flyktninger ikke blir integrert i arbeidslivet. Datatilsynet nektet oppstart på grunn av påstått fare for integritetskrenkelse.

Hva kan statsråden bidra med slik at forskningsprosjektet kan startes?"


Les hele debatten