Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til justisministeren

Datert: 01.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): "Det har i den senere tid vært rettet kritikk fra flere hold for den mangel på innsynsmulighet den enkelte borger har i egen sak som er til behandling i forvaltningen. Praktiseringen av bestemmelsen om unntak for innsyn etter forvaltningsloven kan synes å ha vært tolket utvidende i for stor grad. Et eksempel på dette kan være "Arntsen-saken" i Ibestad kommune.

Mener statsråden at rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt ved den praktisering som forvaltningen utøver med innsynsmulighet i egen sak?"


Les hele debatten