Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til justisministeren

Datert: 03.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Er justisministeren klar over at sikringsfanger som er dømt for alvorlige forbrytelser som voldtekt og drapsforsøk, soner i en behandlings- avdeling i Skien uten tilsyn om natten, og finner justisministeren en slik soningsform forsvarlig?"


Les hele debatten