Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 03.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "I flere incestsaker med dømte gjerningsmenn viser det seg noe senere at de er dømt basert på feilaktige påstander og anklager og/eller useriøse og lettvinte uttalelser fra såkalt psykologisk sakkyndige. Muligheten for at det er mange uskyldig dømte fra perioden med incesthysteri på topp, er meget stor.

Vil justisministeren ta et initiativ til en fornyet gjennomgang av alle incestsaker hvor tilståelse eller ugjendrivelige tekniske bevis ikke forelå?"


Les hele debatten