Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til barne- og familieministeren

Datert: 21.02.1995
Besvart på vegne av: Barne- og familieministeren
Besvart: 08.03.1995 av helseminister Werner Christie

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I budsjett-innst. S. nr. 2 for 1994-95 henstilte en samlet komite departementet om å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av de konflikter som oppstår mellom kommunene og fylkeskommunene når det gjelder barnevernstiltak for personer over 18 år.

Hvor langt har departementet kommet med dette arbeidet?"


Les hele debatten