Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til barne- og familieministeren

Datert: 01.03.1995
Rette vedkommende: Administrasjonsministeren
Besvart: 08.03.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Stadig flere kvinnefagforeninger og forbund krever at kvinnelønna skal opp. Regjeringa kan som statlig arbeidsgiver gå foran ved å sette av en kvinnelønnspott til neste hovedtariffoppgjør, men sier at avsetting av statlige potter vil "frata partene deres ansvar".

Hvis kvinneforbunda likevel mener dette er veien å gå for å heve lønna i kvinneyrkene, vil Regjeringa da kunne vurdere å sette av en skikkelig kvinnelønnspott?"


Les hele debatten