Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 01.03.1995
Besvart: 08.03.1995 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Migrenepreparatet Emigran er fra 1. januar 1995 godkjent opptatt på blå resept. Godkjent til å foreskrive preparatet Emigran er nevrologer og spesialister i allmennmedisin.

Mener ikke helseministeren at det ville være naturlig at også anestesi- leger som i stor utstrekning driver smertebehandling, også ble godkjent til foreskriving av Emigran?"


Les hele debatten