Spørretimespørsmål fra Mai Gythfeldt (RV) til justisministeren

Datert: 09.05.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Mai Gythfeldt (RV)

Spørsmål

Mai Gythfeldt (RV): UDI har brukt opplysninger fra anonyme angivere i sitt arbeid for å få utvist fra Norge personer som tilhører en nasjonal og kulturell minoritet i Afghanistan. Innbyrdes motsetninger og angivere finnes i de fleste flyktningemiljøer. Når norsk myndighet bruker anonyme angivere i slike saker, skaper det frykt i de folkegruppene som rammes, og de blir uten mulighet til å forsvare seg.

Kan justisministeren si hva som er lovgrunnlaget for å bruke anonyme angivere i slike saker?


Les hele debatten